Ing. ANNA BRABCOVÁ

  Vzdělání

 • VŠCHT Praha

  Další kvalifikace

 • IEMA Auditor/Vedoucí auditor systému environmentálního managementu (Det Norske Veritas, Certifikát)
 • IRCA Auditor/Vedoucí auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví (Moody International, Certifikát)
 • IRCA Auditor/Vedoucí auditor systému managementu jakosti (Moody International, Certifikát)
 • Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (Institut výchovy bezpečnosti práce, Brno, Osvědčení)

  Zkušenosti

 • Zavádění systémů managementu (EMS podle ISO 14001, QMS podle ISO 9001, OHSMS podle OHSAS 18001)
 • Zavádění systému managementu ochrany životního prostředí podle požadavků IKEA (4SEA)
 • Provádění auditů systémů managementu (interních, zákaznických, certifikačních) podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a programu "Bezpečný podnik"
 • Lektorská činnost v kurzu "Manažer EMS" pro Českou společnost pro jakost
 • Lektorská činnost v kurzech "Manažer EMS", "Manažer integrovaného systému řízení" pro Dům techniky Plzeň
 • Lektorská činnost v kurzu IEMA Auditor/Vedoucí auditor systému environmentálního řízení pro Det Norske Veritas
 • Řešení problematiky legislativy životního prostředí v průmyslové sféře, zpracování havarijních plánů, posuzování provozů podle zákona o prevenci závažných havárií
 • Zpracování posudků pro Státní fond životního prostředí
 • Sanace starých ekologických zátěží
 • Výkon funkce externího ekologa
 • Práce v soukromé stavební firmě
 • Výkon státní správy na Státní vodohospodářské inspekci a České inspekci životního prostředí (kontroly právních subjektů, správní řízení)